Nazwa firmy
Osoba kontaktowa
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon
Fax
e-mail

Rodzaj używanych zrębków wędzarniczych olszyna buk olszynowo-bukowa
Miesięczne zapotrzebowanie
worki szt. kg tony

Złożone przez Państwa zamówienie zostanie potwierdzone telefonicznie przez pracownika naszej firmy.