Wszystkie zrębki wędzarnicze poddawane są tej samej obróbce technologicznej od korowania, wieloetapowego kalibrowania i odpylania, do suszenia wyrobu unikalną metodą: świeżym gorącym powietrzem - co gwarantuje doskonałą jakość i gotowość do użycia przez bardzo długi okres czasu, a zrębki nie ulegają pleśnieniu i butwieniu. Wolne są od bakterii z rodzaju: Salmonella i Escherichia Coli oraz grupy grzybów: Ascaris sp., Trichutis sp. oraz Toxocara sp. co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi PCBC instytutu chemii.

klocki wędzarnicze

Korowanie - dokładne usunięcie kory z drewna w celu wyeliminowania niepożądanych domieszek obniżających jakość dymu wędzarniczego.

Rozdrabnianie - nadanie zrębkom odpowiedniego kształtu i gramatury przez co ulegają pirolizie w dymogeneratorach w sposób kontrolowany i jednostajny.

Odpylanie - usunięcie zbędnych zanieczyszczeń zakłócających jednostajność procesu wędzenia.

Kalibrowanie - wyselekcjonowanie zrębków o odpowiednim kształcie i wymiarze wymaganym przez konstrukcję rusztów w dymogeneratorach.

Suszenie - wysuszanie drewna czystym gorącym powietrzem gwarantujące doskonałą jakość i gotowość do użycia przez bardzo długi okres czasu, zrębki nie ulegają pleśnieniu i butwieniu - nie zawierają żadnych substancji chemicznych.

Konfekcjonowanie - dokładne ważenie i pakowanie w worki foliowe zapobiegające zawilgoceniu i przypadkowemu zamoczeniu w czasie transportu i przechowywania.

Magazynowanie - w pomieszczeniach posiadających odpowiedni mikroklimat, wyposażonych w specjalne wyciągi powietrzne w celu zachowania nie zmiennej wysokiej jakości naszego produktu.

Nasze zrębki sprzedawane na kilogramy mają wilgotność kontrolowaną elektronicznie nie przekraczającą 12% zawartości H20, dzięki czemu kupują Państwo przetworzone pełnowartościowe drewno a nie zawartą w nich wodę.

Dodatkowy ogromny udział w/w frakcji zanieczyszczających sprawia, że bardzo często kupują Państwo nieświadomie, niepełnowartościowy produkt.

Wysuszone zrębki mają bardzo długi okres trwałości. Dzięki bardzo niskiej wilgotności zachowują trwałość nawet przez 2 lata.